Thanh cong ruc ro voi cac du an lon tai thu do Ha Noi, Tap Doan Sunshine Group da cho ra mat mot du an moi lien ke Phu My Hung voi tieu chuan va dang cap hoan toan khac biet. Du an mang ten Sunshine City Sai Gon voi quy mo len den 4,2 ha, va duoc thiet ke tinh te dam bao view nhin huong thuy. Diem noi bat cua du an la toan bo noi that ban giao deu duoc dat vang va ap dung cong nghe 4.0 cho can ho thong minh.

Who Voted for this Story